Com es deia el descobridor de la penicilina?


Pregunta: Com es deia el descobridor de la penicilina?

Opcions:

Alexander Fleming
Michael Faraday
Arthur Conan Doyle
Henry Becquerel

Resposta correcta:

Alexander Fleming

Altres jocs: trivia crack answers, emoji quiz.


Leave a Reply