De quina ciutat és el símbol el Golden Gate?


Pregunta: De quina ciutat és el símbol el Golden Gate?

Opcions:

Londres
Nova York
Los Ángeles
San Francisco

Resposta correcta:

San Francisco

Altres jocs: trivia crack answers, emoji quiz.


Leave a Reply