On està Tarragona?


Pregunta: On està Tarragona?

Opcions:

Madrid
Catalunya
Barcelona
Illes Canàries

Resposta correcta:

Catalunya

Altres jocs: trivia crack answers, emoji quiz.


Leave a Reply