Quants anys va governar el dictador Augusto Pinochet a Xile?


Pregunta: Quants anys va governar el dictador Augusto Pinochet a Xile?

Opcions:

17 anys
18 anys
19 anys
20 anys

Resposta correcta:

17 anys

Altres jocs: trivia crack answers, emoji quiz.


Leave a Reply